Senior osiguranje

Svako životno doba nosi svoje brige, pa tako i treće doba. U tom periodu pojačava nam se želja da „izmirimo račune“ i zaštitimo svoju porodicu od finansijskih izdataka koji ostaju za nama, dok smo još u mogućnosti. Ovo je dobra prilika da svojim najmilijima posljednji put poklonite nešto vrijedno što će pamtiti.

Postoje računi koje ne možemo platiti unaprijed, koji ostaju iza nas. Senior osiguranje je namijenjeno svima onima koji brinu kako svojim najmilijima olakšati buduću tešku situaciju i ostaviti im lijepa sjećanja a ne brige.

Senior osiguranje je proizvod životnog osiguranja koji pokriva samo slučaj smrti. Uplata se vrši maksimalno do 85. godine života, a ugovor traje doživotno.

Za ovo osiguranje nije potrebno vršiti ljekarski pregled, pa je pogodno za sve između 40 i 80 godina, bez obzira na zdravstveno stanje.

Osigurana suma se isplaćuje u roku od 48 h od momenta prijave osiguranog slučaja.

 

USLOVI OSIGURANJA

Ovo osiguranje mogu zaključiti samo osobe životne dobi između 40 i 80 godina;

  • Ugovor se zaključuje sa periodom odloženosti;
  • Minimalni period odloženosti osiguranja je dve godine;
  • Minimalna osigurana suma na koju je moguće ugovoriti osiguranje je 1.000 eura, a maksimalna 5.000 eura;

U nastavku možete preuzeti uslove osiguranja koji su trenutno na snazi. Za sve prethodne verzije uslova osiguranja, molimo da nas kontaktirate: office@wiener.co.me

 

Opšti uslovi za osiguranje života

Dopunski uslovi za dozivotno osiguranje lica za slučaj smrti

 

DOPUNSKA OSIGURANJA

Uz Senior osiguranje možete dodatno ugovoriti i Dopunsko osiguranje za slučaj smrti od posljedica nesrećnog slučaja (nezgoda) samo u periodu odloženosti. Bez obzira na odabrani period odloženosti, ovo dopunsko osiguranje će se automatski isključiti nakon 75.godine osiguranika.

 

PRIMJER

Muškarac od 50 godina, trajanje doživotno

Godišnja premija

50 €

Mjesečna premija*

4,17 €

Period odloženosti

2 godine

Osigurana suma** 1.152 €

 

Žena od 50 godina, trajanje doživotno

Godišnja premija

50 €

Mjesečna premija*

4,17 €

Period odloženosti

2 godine

Osigurana suma** 1.360 €

* Mjesečna premija uz ugovoreno plaćanje putem trajnog naloga
** Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit