Moja Investicija

Želite da sredstva koja ste uštedjeli budu sigurna i da ih uvećate, a ne znate kako? Naše životno osiguranje Moja investicija će Vam omogućiti da kvalitetno zaštitite svoj život i život najmilijih, i da istovremeno uvećate svoja sredstva.

U trenutku kada su kamate na oročena sredstva u bankama sve niže, ulaganje u životno osiguranje postaje i sve konkurentniji vid štednje u odnosu na banke, a svakako je i sigurniji u odnosu na čuvanje novca kod kuće. Samo za one koji žele da uz životno osiguranje sigurno štede, kreirali smo proizvod Moja investicija.

Osnovne karakteristike:

  • Ovim proizvodom mogu se osigurati sva lica od 14. do 75. godine života.
  • Premija se plaća jednokratno, a minimalan iznos uplate je 1.000 EUR.
  • Trajanje osiguranja može biti od 1 do 10 godina.
  • Uz ovo osiguranje ne mogu se ugovoriti dopunska osiguranja.
  • Oiguranje pokriva sljedeće osigurane slučajeve: doživljenje – isplaćuje se osigurana suma i pripisana dobit; i smrt – isplaćuje se osigurana suma i do tada pripisana dobit.

       Opšti uslovi za osiguranje života

      Dopunski uslovi za mjesovito osiguranje zivota sa jednokratnom premijom - Moja investicija

PRIMJER

Pol

Muško Žensko

Starost osiguranika

40 godina

Trajanje osiguranja

10 godina

Godišnja premija

10.000 €

10.000 €
Osigurana suma 11.630 € 11.645 €

* Mjesečna premija uz ugovoreno plaćanje putem trajnog naloga
** Navedena osigurana suma biće uvećana za pripisanu dobit