Mikro osiguranje

Svi znamo da je budućnost neizvjesna i da nam, pored lijepih trenutaka, može donijeti i neželjene situacije. Iako ne možemo spriječiti ovakve događaje, ono što možemo učiniti jeste da umanjimo njihove posljedice. Zato razmislite o polisi životnog osiguranja.

Za sve one koji žele da osiguraju život, uz veliku širinu pokrića i pristupačne cijene, kreirali smo proizvod Mikro osiguranje.

Mikro osiguranje je osiguranje života za slučaj smrti, koje Vam daje mogućnost ugovaranja dopunskih rizika. Ono predstavlja kombinaciju programa Riziko osiguranja i sljedećih dopunskih osiguranja:

  • Osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja,
  • Osiguranje lica od nastupanja težih bolesti,
  • Osiguranje lica za slučaj smrti usled nezgode,
  • Osiguranje lica za slučaj hirurških intervencija. 

Ovo osiguranje mogu ugovoriti lica pristupne starosti od 14 do 74 godine, s tim da u trenutku isteka ugovora osiguranik može imati maksimum 75 godina. 

Za relativno nisku premiju dobićete veliko pokriće od različitih rizika. 

Mikro osiguranje obuhvata sljedeću grupu proizvoda: 

1. Mikro Standard 

Ovo je osnovna verzija proizvoda, kod koje sami birate trajanje ugovora i kombinaciju dopunskih rizika. Osigurana suma može biti od 1.000 do 20.000 eura. Trajanje ugovora o osiguranju je minimum 1 godina, a maksimum 20 godina.

2. Mikro paketi 

Ovaj proizvod Vam omogućava da na brz i lak način izaberete paket osiguranja sa unaprijed definisanim pokrićima i trajanjem osiguranja od godinu dana. 

Dopunski uslovi za osiguranje života za slučaj smrti osiguranika (Riziko osiguranje)

PRIMJER

Muškarac od 40 godina

Paket A Paket B Paket C

Riziko osiguranje

1.000

2.000 5.000

Smrt usled nezgode

1.000

2.000 5.000

Nezgoda

9.062

9.062 9.062
Hirurške intervencije 500 1.000 5.000
Mjesečna premija 2,87 € 3,67 € 7,80 €